Finanse to jedne z newralgicznych punktów prowadzenia biznesu, skuteczne zarządzanie nimi sprawi, że firma będzie się rozwijać i odnosić sukcesy.

Nasza Grupa zajmuje się doradztwem w zakresie finansów i zarządzania finansami. Spotkanie z naszymi specjalistami pozwoliło już setką firma spojrzeć na finanse ich przedsiębiorstwa z zupełnie nowej perspektywy. Na zlecenie Klientów:

  • prowadzimy analizy finansowe firmy,

  • prowadzimy doradztwo inwestycyjne,

  • szkolimy w zakresie podejmowania decyzji finansowych, zarówno operacyjnych jak i długoterminowych,

  • projektujemy, wdrażamy i szkolimy w zakresie controllingu,

  • doradzamy w zakresie pozyskiwania funduszy oraz pomagamy w ich zdobywaniu

  • doradzamy w zakresie leasingów i ubezpieczeń.

Każda firma, która decyduje się na współpracę z nami zyskuje własnego opiekuna, którego zadaniem jest poznanie firmy Klienta, analiza jego potrzeb, zdefiniowanie problemów. Następnie zostają stworzone dla Państwa strategia finansowa oraz plan finansowy.

Strategia finansowa – jest to dokument zawierający prognozy dotyczące ruchu i osiadania strumieni pieniężnych. Celem strategii jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Aby to osiągnąć określone zostają cele, sposoby ich realizacji, zdefiniowane zostaje otoczenie oraz jego wpływ na realizację celów oraz określone i poddane ocenie zostają sposoby zdobycia funduszy i zasobów koniecznych w realizacji założonego celu, a ostatecznie również sposoby ich wykorzystania w optymalny sposób.

Plan finansowy – jest to dokument, w którym zawarte są planowane wydatki i przychody firmy w okresie jednego roku. Niekiedy sporządzamy plany finansowe również dla konkretnych projektów – jest to zależne od wielkości projektu i potrzeb z nim związanych.