Grupa BGK posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii firmy, którym dzielimy się z naszymi Klientami.

Pierwszym etapem współpracy w zakresie strategii rozwoju firmy jest poznania Klienta, jego produktów, rynku na którym działa oraz wykorzystywanych przed niego sposobów dotarcia do odbiorców (zarówno w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi posprzedażnej, jak i dystrybucji i logistyki).

Drugim krokiem jest przeprowadzenie oceny strategicznej firmy oraz analiza dotychczasowych strategii (jeśli takie były).

Kolejnym etapem jest przygotowanie strategii rozwoju. Każda taka strategia składa się z 4 elementów: domeny działania, przewagi strategicznej, celów strategicznych oraz programów działania.

Domena działania odpowiada na pytanie na jakim rynku powinna firma działać oraz do kogo adresować swoje produktu. Przewaga strategiczna to działania, które należy podjąć by produkty/usługi firmy były lepsze i atrakcyjniejsze niż te oferowane przez konkurencję. Cele strategiczne wyznaczają działania oraz czas, w którym należy je podjąć, zaś programy działania to mocno skonkretyzowane działania, które stanowią przełożenie koncepcji na fakty.

Strategię przygotowujemy zazwyczaj w oparciu o Model macierzy Ansoffa i proponujemy Klientom jedno z czterech rozwiązań: strategię penetracji rynku, strategię dywersyfikacji, strategię rozwoju rynku lub strategię rozwoju produktu. Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czym charakteryzują się te strategie oraz która z nich będzie najbardziej odpowiednia dla Waszej firmy – zachęcamy do kontaktu.