d

TEMAT NA ZEBRANIE W DNIU 10 MAJA 2017 R

STRONA DORAŹNA

DLACZEGO MIESZKAŃCY ul. KONSTUTUCJI 3MAJA 2

 płacą więcej niż mieszkańcy

 z innych bloków na osiedlu

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie informuje, że w celu należytego wykonania Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późn.zm.), „Planu działalności oraz gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie na 2017 rok" zatwierdzonego Uchwałą Nr 29 / VII / 2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie z dnia 30.03.2017r. oraz „Planu funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie na 2017 rok" zatwierdzonego Uchwałą Nr 21 / IV / 2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie z dnia 23.11.2016r.,

ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 2

Od dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują niżej podane stawki opłat za lokal mieszkalny znajdujący się w nieruchomości
nr 26 położonej w Śremie przy ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 2. Dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego, miesięczne stawki opłat za lokal wynoszą odpowiednio:

Opłata:

Stawki obowiązujące od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. (dotychczasowe)

Stawki obowiązujące od 01.07.2017r.

eksploatacja:

1,70 zł / lm2 pow.uż.

1,80 zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy:

l,87zł/ lm2 pow.uż.

l,87zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy-wodomierze:

2,10zł/ 1 wodomierz

2,10zł /1 wodomierz

ul. CHŁAPOWSKIEGO 24.

0d dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują niżej podane stawki opłat za lokal mieszkalny znajdujący się w nieruchomości
nr 13 położonej w Śremie przy ul. CHŁAPOWSKIEGO 24. Dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego, miesięczne stawki opłat za lokal wynoszą odpowiednio:

Opłata:

Stawki obowiązujące od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. (dotychczasowe)

Stawki obowiązujące od 01.07.2017r.

eksploatacja:

1,50 zł / lm2 pow.uż.

1,65 zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy:

l,87zł / lm2 pow.uż.

l,87zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy - wodomierze :

2,10zł /1 wodomierz

2,10zł /1 wodomierz

ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1,3.

0d dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują niżej podane stawki opłat za lokal mieszkalny znajdujący się w nieruchomości
 
nr 23 położonej w Śremie przy ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1,3. Dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego, miesięczne stawki opłat za lokal wynoszą odpowiednio:

Opłata:

Stawki obowiązujące od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. (dotychczasowe)

Stawki obowiązujące od 01.07.2017r.

eksploatacja:

1,59 zł / lm2 pow.uż.

1,70 zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy:

l,87zł / lm2 pow.uż.

l,87zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy - wodomierze :

2,10zł / 1 wodomierz

2,10zł /1 wodomierz

ul. 1 MAJA 3,5,7.

Od dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują niżej podane stawki opłat za lokal mieszkalny znajdujący się w nieruchomości
nr 20 położonej w Śremie przy
ul. 1 MAJA 3,5,7. Dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego, miesięczne stawki opłat za lokal wynoszą odpowiednio:

Opłata:

Stawki obowiązujące od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. (dotychczasowe)

Stawki obowiązujące od 01.07.2017r.

eksploatacja :

1,60 zł / lm2 pow.uż.

1,60 zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy:

l,87zł / lm2 pow.uż.

l,87zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy - wodomierze :

2,10zł/ 1 wodomierz

2,10zł /1 wodomierz

ul. PADEREWSKIEGO 6.

0d dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują niżej podane stawki opłat za lokal mieszkalny znajdujący się w nieruchomości
 
nr 27 położonej w Śremie przy ul. PADEREWSKIEGO 6. Dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego, miesięczne stawki opłat za lokal wynoszą odpowiednio:

Opłata:

Stawki obowiązujące od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. (dotychczasowe)

Stawki obowiązujące od 01.07.2017r.

eksploatacja:

1,64 zł / lm2 pow.uż.

1,70 zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy:

l,87zł/ lm2 pow.uż.

l,87zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy - wodomierze :

2,10zł/ 1 wodomierz

2,10zł /1 wodomierz

ul. PADEREWSKIEGO 5,7.

0d dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują niżej podane stawki opłat za lokal mieszkalny znajdujący się w nieruchomości
nr 25 położonej w Śremie przy ul. PADEREWSKIEGO 5,7. Dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego, miesięczne stawki opłat za lokal wynoszą odpowiednio:

Opłata:

Stawki obowiązujące od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. (dotychczasowe)

Stawki obowiązujące od 01.07.2017r.

eksploatacja:

1,60 zł / lm2 pow.uż.

1,70 zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy:

l,87zł / lm2 pow.uż.

l,87zł / lm2 pow.uż.

fundusz remontowy - wodomierze :

2,10zł /1 wodomierz

2,10zł /1 wodomierz