Co zrobić, aby osiągnąć sukces?

Wyznaczaj sobie cele…

post

Podstawą dla osiągnięcia sukcesu w jakiejkolwiek karierze, w biznesie, czy sporcie jest wyznaczenie sobie dobrego celu.Dobry cel powinien być przede wszystkim ierzalny.

specific – konkretny, prosty
measurable – mierzalny
ambitious – ambitny
realistic – osiągalny
time-bound – określony w czasie

Jeżeli więc sukcesem dla Ciebie jest skuteczne prowadzenie własnej firmy, określ najpierw swoje cele, odpowiadając sobie na pytania:
Konkretny:
jaka ma być Twoja firm? Co sprzedajesz? Co oferujesz?
Gdzie ma być zlokalizowana?
Etc.

Mierzalny:
Ile pomieszczeń ma mieć Twoja firma?
Ile osób chcesz zatrudniać?
Etc.

Ambitny:
Co byłoby dla Ciebie ambitne, ale nie zbyt ambitne? 1 osoba zatrudniona w firmie? 10? 100?
Przychody rzędu: 1000pln/dziennie? 10.000? 100.000?

Osiągalny:
Czy Twój ambitny cel będzie realny?

Określony w czasie:
Kiedy chcesz osiągnąć ten cel?
Dziś? Jutro?
Jeżeli jutro, to jaki jest cel na dziś?

Spróbujcie, może Wam to pomoże w ułożeniu sobie konkretnego planu realizacji swoich celów. Zobacz również jak osiągnąć sukces finansowy.

Powodzenia.