Kreatywność na drodze do sukcesu

Kreatywność jest ze wszech miar pożądana w większości zadań, aczkolwiek są i takie zadania przy których kreatywność bardziej przeszkadza niż pomaga. Kiedy oraz jak włączać / wyłączać kreatywność w zależności od potrzeb?

Przede wszystkim: kiedy starać się być kreatywnym, a kiedy nie?

Wszelkie zadania przy których mamy stworzyć coś nowego (jak pisanie, rysowanie, kodowanie) mogą zyskać na tym, że włączymy kreatywne myślenie.
Natomiast zadania przy których mamy wielokrotnie wykonywać tę samą czynność (np. przepisywanie tekstu, wielokrotna analiza danych) mogą stać się trudniejsze gdy będziemy zbyt kreatywnie nastawieni.
Przed rozpoczęciem danego zadania możemy więc zastanowić się czy teraz powinniśmy starać się działać twórczo, czy możemy wyłączyć twórczość.

Jak włączać i wyłączać kreatywność?

Wyłączanie kreatywności (jeżeli naturalnie mamy ją włączoną) może się odbywać na zasadzie świadomego wyciszania myśli odbiegających od wymaganych w zadaniu. Możemy sobie położyć karteczkę na biurku z napisem „wyluzuj z tą kreatywnością”, albo nagradzać się za każdy kwadrans, który udało nam się przepracować bez korzystania z kreatywności. Paradoksalnie – wyłączanie kreatywności wymaga od nas najpierw jej włączenia dla stworzenia odpowiedniego dla nas sposobu jej wyłączania.

Włączanie kreatywności może odbywać się poprzez proste ćwiczenia kreatywne jak łączenie dwóch wyrazów wyrazami pośrednimi z wykorzystaniem jak największej liczby pośrednich skojarzeń lub jak najmniejszej. Włączać kreatywność możemy też poprzez zadanie wymyślania listy skojarzeń do danego jednego słowa.