Wesprzyj się na sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja, oprócz tego, że kiedyś przewyższy możliwościami człowieka (podobno), może nam bardzo pomóc w osiąganiu własnych sukcesów już teraz. Jak się na niej wesprzeć?

W gruncie rzeczy korzystanie ze sztucznej inteligencji może być trochę podobne do korzystania z różnych list typu ‚to do’ czy ustawiania alarmów informujących nas o tym, że powinniśmy wykonać jakąś czynność. Możemy po prostu podać danej sztucznej inteligencji, w którą wyposażony jest np. nasz telefon informacje o tych naszych zadaniach i poprosić ją, aby informowała nas co kiedy powinniśmy robić.

Dodatkowym atutem sztucznej inteligencji może być uczenie się tego czy udało nam się osiągnąć sukces w danym zadaniu (czy zrealizowaliśmy założenie) czy nie i dostosowywanie swojego działania do efektów, które osiągamy.

Przykładowo, jeżeli zaplanujemy sobie 3 treningi: w poniedziałek, środę i piątek w danym tygodniu, a pójdziemy na trening tylko w środę, to w kolejnym tygodniu sztuczna inteligencja mogłaby nam zaproponować inne godziny treningu, albo inne dni, tak aby jednak udało nam się zrealizować założenie tygodniowe.

To oczywiście tylko pomysły, ale warte rozważenia. Pewnie jednak już niedługo sztuczne inteligencje przejmą rolę naszych trenerów personalnych, doradców i coachów (przynajmniej w tych najprostszych zadaniach związanych z kontrolowaniem wykonywanego treningu).