Zakładanie firmy w Austrii

Wsparcie w zakładaniu własnego biznesu

Austria jak wiele innych krajów Unii Europejskie stała się jednym z krajów, w których powstają polskie firmy. Zakładanie biznesu za granicą wymaga znajomości panujących tam przepisów prawa oraz języka. Znacznym ułatwieniem będzie skorzystanie z pomocy prawnika, który orientuje się w przepisach tamtejszego prawa. Dużym ułatwieniem będzie w takich okolicznościach także skorzystanie z usług prawnika, który nie tylko tylko biegle włada językiem niemieckim, ale także polskim. Dzięki temu przedsiębiorca możesz komunikować się ze swoim prawnikiem w ojczystym języku. Pozwoli to lepiej zrozumieć wszelkie prawne zawiłości. Kancelarię, która pomaga w zakładaniu biznesu w Austrii można znaleźć tutaj – SMR LAW.

Wybór formy prawnej

Prawo austriackie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o samozatrudnienie lub jako spółkę prawa handlowego. Przedsiębiorcy mogą otworzyć mikroprzedsiębiorstwo, specyficzną odmianą tej formy prawnej jest jednoosobową działalność gospodarcza nazywaną w prawie austriackim – Gewerbe. Wśród spółek osobowych przedsiębiorca może zdecydować się na spółkę jawną, cywilną lub komandytową.  Biznes może też być prowadzony jako spółka kapitałowa: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Firma może mieć także charakter spółki zarobkowej, fundacji lub w ramach wolnego zawodu.

 

Działalność związana z wolnymi zawodami

Prawo austriackie zakłada istnienie dwóch rodzajów działalności gospodarczej. Jedne zawody nie podlegają żadnym ograniczeniom, inne wymagają specjalnych pozwoleń lub kwalifikacji. Lista wolnych zawodów obejmuje ponad dziewięćset zawodów. Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej mieści się w obrębie tych zajęć, które można znaleźć między innymi na stronie austriackiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki, Rodziny i Młodzieży, do założenia działalności gospodarczej wystarczy rejestracja w dziale gospodarczym urzędu miejskiego. Potwierdzeniem założenia działalności i jej rejestracji jest Gwerbeschein, czyli dokument poświadczający byciem austriackim przedsiębiorcą.

 

Działalność reglamentowana

Działalność reglamentowana odnosi się do listy ponad osiemdziesięciu zawodów. Prowadzenie działalności związanej z tymi zawodami powoduje konieczność przedstawienia dokumentów poświadczających odpowiednie kwalifikację osoby podejmujące działalność w tym zakresie. Wśród zawodów, które wymagają przedstawienia takich świadectw są między innymi: elektronik, ochroniarz, montaż mebli czy krawiec. Lista tych zawodów jest także dostępna na strona wspomnianego już austriackiego ministerstwa. Dokumenty poświadczające stosowne kwalifikacje mogą być wystawione zarówno w Polsce, jak i Austrii. W przypadku polskich dokumentów konieczne będzie ich przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki. Należy także dodać, że przedsiębiorcą w Austrii może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych i niekarana za przestępstwa gospodarcze.