Mikrorachunek podatkowy od 2020 roku

Mikrorachunek podatkowy – co to jest?

Mikrorachunek podatkowy to inaczej indywidualny rachunek podatkowy. Służy on do uiszczania wpłat PIT, CIT oraz VAT i wszedł w życie 1 stycznia 2020 roku. Za pomocą mikrorachunku można dokonać wyłącznie wpłat podatku do urzędu skarbowego. Natomiast zwroty na przykład nadpłat będą się odbywały na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunek ROR. Działa on na podobnej zasadzie jak indywidualny numer rachunku bankowego ZUS.

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy?

 

Numer indywidualnego rachunku podatkowego można w prosty sposób i w dowolnym momencie wygenerować na stronie internetowej www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Możemy go także otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym. Natomiast przed skorzystaniem z mikrorachunku warto sprawdzić, czy został on poprawnie wygenerowany. W tym celu wystarczy jedynie podać numer:

– PESEL – jeżeli jest się osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej albo nie jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT;

– NIP – jeżeli prowadzi się działalność gospodarczą lub będąc podatnikiem VAT albo płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Co oznaczają znaki w numerze mikrorachunku?

Indywidualny rachunek podatkowy składa się z 26 znaków. Jego układ jest następujący: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, natomiast poszczególne w nim litery i cyfry identyfikują kolejno:
– LK – liczba kontrolna;

– 10100071 – wartość stała wskazująca numer rozliczeniowy w NBP;

– 222 – wartość stała wskazująca numer uzupełniający w NBP;

– Y=1 – wówczas, gdy użyjemy numeru PESEL;

– Y=2 – wtedy, gdy użyjemy numeru NIP;

– po symbolu Y podany jest numer PESEL lub NIP podatnika, zaś ostatnie pozycje uzupełniane są do 26 znaków zerami.

 

Mikrorachunek podatkowy – informacje dodatkowe

▪ Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami.

▪ Przed dokonaniem płatności podatku należy upewnić się, że posiadamy numer swojego mikrorachunku podatkowego, ponieważ bez niego nie uiścimy należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Generator na stronie internetowej dostępny jest 24h przez siedem dni w tygodniu. Można korzystać z niego również za pomocą telefonu komórkowego czy tabletu, oczywiście z dostępem do Internetu.

▪ Podatki inne niż wyżej wymienione jak np. akcyza, wpłacamy tak, jak dotychczas, tj. na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

▪ Zmieniając siedzibę firmy, nazwisko czy miejsce zamieszkania numer mikrorachunku nie ulega zmianie. Natomiast podatnik dzięki nowemu rozwiązaniu będzie mógł szybciej otrzymać potrzebne np. o braku zaległości podatkowych zaświadczenia.

▪ Nie należy korzystać z oferowanych przez osoby próbujące dokonać różnych wyłudzeń w formie sms-ów i e-maili stron internetowych i rachunków. Jedyny poprawny adres strony znajduje się w artykule powyżej.

Księgowość – profesjonalna pomoc

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto zasięgnąć porady u swojej sprawdzonej księgowej. Profesjonalną pomocą służy na przykład Biuro Rachunkowe Katrines w Rzeszowie, tel. 512-464-046, 505-816-108. Podatnicy bowiem odpowiedzialni są za wywiązywanie się z ciążących na nich obowiązków podatkowych zawsze w sposób zgodny z faktycznymi zmianami.