Grupa BGK

Grupa BGK zyskała swoją nazwę z połączenia trzech słów Biznes – Gospodarka – Kapitał, są to bowiem trzy najistotniejsze elementy, które wpływają na sukces w biznesie, są to także trzy obszary, w których działamy i w których pomoc oferujemy naszym Klientom.

B jak Biznes

Biznes to zapożyczenie z języka angielskiego, które w języku polskim najlepiej oddaje słowo – przedsiębiorczość. Stał się jednak biznes również synonimem działalności gospodarczej, zatem gdy mówimy prowadzić biznes mamy na myśli prowadzenie własnej firmy. BGK stawia sobie za cel pomaganie Klientom w obu wymiarach rozumienia terminu biznes, a więc zarówno w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i przyjmowaniu postawy przedsiębiorczej i stawaniu się coraz lepszymi przedsiębiorcami, bo im więcej przedsiębiorczości w kadrze zarządzającej firmy, tym większe ma ona szanse na sukces.

G jak Gospodarka

Najogólniejsza definicja mówi, że gospodarka jest to każda czy może raczej wszystkie rodzaje działalności gospodarczej prowadzone w obrębie danego kraju. Jest zatem gospodarka środowiskiem bardzo złożonym, bowiem firmy nie działają w próżni, na gospodarkę wpływa mają przepisy prawa, polityka, trendy ogólno światowe a ostatnimi laty także wirtualna rzeczywistość. Prowadząc doradztwo biznesowe dla naszych Klientów bierzemy pod uwagę wszystkie te fakty i traktujemy je jako istotne elementy, stąd gospodarka także znalazła się w nazwie Grupy.

K jak Kapitał

Kapitał to wszystkie zasoby trwałe, które pozwalają prowadzić firmę. Jako kapitał rozumiane są zarówno środki finansowe, jak i środki materialne i niematerialne, które są własnością firmy – a więc jej aktywa. Przez odpowiednich zasobów, czy to w postaci pieniędzy, czy innych dóbr nie da się prowadzić firmy, dlatego też koniecznym było umieszczenie również kapitału w nazwie naszej firmy. Klientom pomagamy w pozyskiwaniu i optymalnym wykorzystaniu kapitału, co prowadzi do rozwoju firmy, wzrostu jej wartości oraz przekłada się na zyski.

Warto jednak podkreślić, że żaden z tych elementów nie ma pierwszeństwa, bowiem dopiero ich kombinacja umożliwia nam skuteczne pomaganie naszym Klientom.