Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020

Polska jako członek Unii Europejskiej jest beneficjentem oraz wykonawcom strategii i planów wyznaczanych na szczeblu centralny, które następnie każdy kraj realizuje. Jednym z takich planów jest dokument Komisji Europejskiej – Horyzont 2020, w ramach którego przewidziano wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to jak do tej pory największy taki program UE, a w jego budżecie przewidziano 77 miliardów euro na wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Decyzja o stworzeniu takiego dokumentów wynikała przede wszystkim z faktu, że to właśnie sektor MŚP jest największym sektorem gospodarki, który generuje 75 milionów miejsc pracy. Szacuje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej, dlatego tak istotne jest wspieranie ich także przez rządy i instytucje unijne.

W ramach Horyzontu 2020 przewidziano 7 obszarów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ich ramach przewidziano wsparcie finansowe dla innowacyjnych, małych firm, które chcą rozwijać swoje produkty, wprowadzać je na europejski lub globalny rynek oraz dla tych, które potrzebują finansowania i wsparcia przy działalności badawczo – rozwojowej.

W ramach programu pozyskać wsparcie mogą także firmy, które prezentują innowacyjne podejście, ale nie w kwestiach technologicznych, ale społecznych, zasobów ludzkich czy wszelkich innych nietechnologicznych rozwiązań. Warunkiem skorzystania z programu jest tutaj jednak innowacyjność.

Gwarancje kredytowe

Nie każda mała firma może liczyć na wsparcie w ramach Horyzontu czy w ramach funduszy unijnych. Niekiedy jedynym rozwiązaniem staje się zaciągnięcie kredytu. Jednak, aby taki kredyt został przyznany firma musi posiadać historię kredytową, funkcjonować na rynku przez pewien czas, przedstawić pozytywne wyniki finansowe czy mieć coś, pod zastaw czego można wziąć kredyt – nie każda firma spełnia te kryteria. Wówczas pomocne mogą okazać się gwarancje kredytowe. Takiej gwarancji zwanej gwarancja de minimis udziela Bank Gospodarstwa Krajowego, jest to niejako zabezpieczenie, czy też zapewnienie banku, że firma biorąca kredyt – spłaci go.