Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2018

Rok 2018 przyniesie ze sobą aż 35 zmian podatkowych, oto czego dotyczyć będą najważniejsze z nich:

  1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku – od stycznia 2018 r. została podniesiona kwota wolna od podatku z dotychczas obowiązującej 6600 zł do 8000 zł. Innymi słowy mając dochód nieprzekraczający 8000 zł nie trzeba będzie płacić podatku.

  2. Podwyższony limit 50% kosztów uzyskania przychodu dla autorów – w myśl nowych przepisów osoby, które zarabiają do 85 528 zł będą mogły korzystać z preferencyjnych warunków odliczania kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie jednak określono ściśle grupy, które mogą z niej korzystać: dziennikarze, pisarze, publicyści, aktorzy, naukowcy i dydaktycy.

  3. Nie ma już obowiązku zgłaszania prowadzenia Kpir jeśli rozpoczyna się prowadzenie działalności gospodarczej, nie muszą tego zgłaszać także firmy, które przechodzą z księgowości uproszczonej na pełną.

  4. Zryczałtowany podatek dochodowy od najmu – osoby, które z tytułu najmu uzyskają przychód powyżej 100 000 zł będą musiały zapłacić podatek zryczałtowany w wysokości 12,5%.

  5. Dwa źródła przychodów – w myśl nowych przepisów od 2018 r. będą obowiązywały dwa typy źródeł przychodów: z prowadzenia działalności gospodarczej oraz zyski kapitałowe, Gdy pojawią się straty, w którymś z nich nie będzie można ich skompensować na drugim źródle, ale można je przez 5 kolejnych lat odpisywać od dochodów z danego źródła, w którym strata powstała.

  6. Krwiodawcy, którzy oddadzą wciągu roku 1 litr krwi mają prawo odpisać od podatku 130 zł.

  7. Ograniczenie odpisów z tytułu finansowania dłużnego – od tego roku firmy nie będą miały możliwości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego (np. odsetek od kredytów, rat leasingu czy kosztów zabezpieczenia zobowiązań.

  8. Spółki, które działają jako podatkowe grupy kapitałowe nie mogą odpisywać darowizn od kosztów uzyskania przychodu.

  9. Łączenie czy dzielnie spółek będzie musiało się odbywać z powodu ekonomicznego, jeśli organy podatkowe uznają, że doszło do tego z chęci uzyskania korzyści podatkowej, fiskus będzie nakładał karny podatek.